Universitetsbiblioteket presenterte poster på internasjonal bibliotekkonferanse


Bibliotekarer fra Universitetsbiblioteket var representert med poster på den 76. IFLA-konferansen i Gøteborg.

I midten av august samlet IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, 3400 deltagere fra hele verden til en konferanse med bibliotekutvikling og fri tilgang til kunnskap som hovedtema.  Poster-avdelingen ble godt besøkt, til tider var det vel trangt rundt posterne!  Blant 180 postere var Biblioteket en av to norske utstillere, over 170 bibliotek og organisasjoner presenterte seg totalt.
 
Posteren bar tittelen " E-learning course - scientific articles in nursing"  og vi  fikk presentert vårt eget e-læringskurs for hele det internasjonale biblioteksmiljøet. E-læringskurset, som er utviklet i samarbeid med NettOp og sykepleierutdanningen, er rettet mot sykepleie-studentene og veileder studentene i hvordan de kan finne vitenskapelige artikler. Kurset er på norsk, men konferansen samlet mange nordiske deltagere som ønsket å vite mer om hvordan vi hadde utviklet e-læringskurset.
 
 
 
 
 

 


Sist oppdatert av Mona Henriksen (16.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Bibliotekarene Anne Beth Våga og Grete Mortensen med poster på internasjonal bibliotekkonferanse
Vitenskapelige artikler i sykepleiefaget

I dette interaktive, nettbaserte kurset skal du lære hvordan du kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et informasjonssøk for å finne vitenskapelige artikler innenfor sykepleie.

Målgruppen for kurset er sykepleie-studenter på bachelornivå.