Basiskurs i universitetspedagogikk


Undervisning, veiledning og evaluering er en svært viktig del av oppgavene til vitenskapelig personale. Ansatte som mangler pedagogisk basiskompetanse og andre som er opptatt av undervisningskvalitet kan melde seg på basiskurs i universitetspedagogikk.

De som mangler dokumentert pedagogisk basiskompetanse har gjennom sin ansettelse på UiS forpliktet seg til å gjennomføre et slikt kurs.

Aktuelle tema:
 Læring og forskningsbasert undervisning i høyere utdanning
             o Etiske dilemma
             o Planlegging, gjennomføring og vurdering av emner og
                 undervisning
             o Studentaktive arbeidsformer
             o Forelesningen – hvordan raffinere den?
 Kollegalæring, bruk av kolleger som ”kritiske venner”
 Vurdering og eksamen

Les hele invitasjonen til kurset her.


Påmelding til: Eilef J. Gard

Påmeldingsfrist 30.09.2010.

Mer informasjon om Universitetspedagogikk ved UiS og om kurset finner du på våre nettsider: ansatt.uis.no/uniped
 


Sist oppdatert av (15.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol