Per Dahl holder foredrag om musikkestetikk


Per Dahl (UiS) holder mandag 13. september kl 19.30 foredraget "Anvendt musikkestetikk" i Åpent filosofisk forum på Cardinal pub. Møtet er åpent for alle interesserte.

Om foredraget:

De fleste er enige om at musikken har iboende kvaliteter; at musikken kan påvirke oss. Men er disse kvalitetene i den klingende musikken (musikkverket) eller er de i hodet på lytteren (musikkopplevelsen)? Mye musikkfilosofi er avledet av den generelle filosofien, men med lytteprosessen som inngangsport til den musikkestetiske vurderingen, fremkommer noen overraskende svar på enkelte grunnleggende musikkestetiske problemstillinger. Som lyttere kan vi f.eks. ikke avgrense opplevelsen til kun å forholde seg til den klingende musikken, andre momenter "spiller" også inn i etableringen av vår musikkopplevelse. Det gjør at Per Dahl delvis kommer på kant med Kant! i sin utlegging av en anvendt musikkestetikk.


Sist oppdatert av (13.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol