Sola - hvordan påvirker den vårt teknologibaserte samfunn og klima


Åpent foredrag for alle interesserte Tirsdag 14. september kl 12.15 i Arne Rettedals hus, rom Ø-120. Seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk romsenter vil holde foredrag om Sola og hvordan den påvirker vårt teknoloigbaserte samfunn og klima.

Sola er en urolig og varierende stjerne og bidrar med mye mer enn bare lys og varme. I de senere år er det blitt en økende interesse for koblingen mellom Sola og Jorden og de effekter Solen har på vårt teknologibaserte samfunn. Det er først i vår moderne tidsalder, der elektronikk og romteknologi er en del av hverdagen, at Solen kan være ødeleggende og skape alvorlige problemer på Jorden. Jo mer utstyr vi plasserer i rommet og jo mer vi gjør oss avhengige av moderne elektronikk jo mer alvorlig og potensielt kostbare vil slike problemer bli.

Effekter fra Solen kan også påvirke leting etter olje og gass, styring av drillhoder, elektronikk ombord i fly, radiokommunikasjon mellom fly og flytrafikkontrollen samt navigasjonssystemer som f.eks GPS. Det er derfor meget viktig at vi øker vår forståelse av Solen og de effekter den har på de systemene vårt samfunn i dag er avhengige av og vår mulighet til å effektivt varsle solstormer - det om kalles "romværvarsling".

Siden Solen er kilden til all energi på Jorden og vi dag vet at Solen er en varierende stjeren er det ikke unaturlig å koble klimaendringer til variasjoner Solens aktivitet. Som følge av økt utslipp av drivhusgasser i de senere år, har bekymringen for menneskeskapte klimaendringer blitt større. Det har ført til at koblingen mellom Solen og klimaendringer har blitt et meget kontroversielt forskningsfelt. Solens rolle for klimeandringer er et forskningsfelt som får økende interesse internasjonalt. Spørsmålet er hvor viktig er Sola for tidligere observerte klimaendringer

Om foredragsholderen:

Pål Ording-Lie Brekke (født 23. mai 1961) i Oslo) er forsker, foredragsholder, forfatter og blogger. Han vokste opp i Arendal.
Pål Brekke har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk der han i 1993 tok sin doktorgradavhandling. Fagfelt var observasjoner og tolkning av solens ultraviolette spektrum og har benyttet data fra både Spacelab 2 på romferge Challenger og fra ulike rakett- og satellitt-instrumenter. Han var en sentral del av den norske deltagelsen i solsatellitten SOHO (Solar end Heliospheric Observatory), et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA. Fra 1995 til 1999 var han en del av operasjonsteamet til SOHO ved NASA Goddard Space Flight Center i USA.

I perioden 1999-2004 arbeidet han for den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency). Han var ansatt som nestleder for SOHO-prosjektet - et av historiens mest vellykkede romprosjekter. Han var stasjonert ved SOHO kontrollsenteret på NASA's Goddard Space Flight Center like utenfor Washington DC. Flyttet tilbake til Norge i 2004 og er nå ansatt ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon.

Brekke har publisert mer enn 40 vitenskapelige publikasjoner om Solen og Sol-Jord vekselvirkning. Han har bidratt til popularisering av romforskning gjennom flere artikler og utallige foredrag i inn og utland. Han brukes ofte i nyhetsmedier og populærvitenskapelige programmer på radio og TV og er sitert en rekke ganger i store internasjonale nyhetsmedier (som CNN, USA Today, BBC, Der Spiegel etc.).


Sist oppdatert av Egil C. Svela (10.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol