Seminarprogram for nettverk for kjønnsforskning


Nettverk for kjønnsforskning ønsker velkommen til en rekke spennende arrangementer i høst. Torsdag 23. september kan du blant annet få med deg en debatt på temaet mor-datter-relasjonen i litteraturen.

Her er høstprogrammet for Nettverk for kjønnsforskning ved UiS:

Torsdag 23. september kl 20.00, under Kapittel festivalen
Deres kamp: Mor-datterrelasjonen i litteraturen. Far-sønn-motivet går som en rød tråd gjennom den kanoniserte litteraturen, men hvordan arter mor-datter-motivet seg i noen av samtidens bøker? Møt Marit Tusvik, Selma Lønning Aarø og Wenche Mühleisen i samtale om stero-typier, sammensmelting og klamme konflikter. Sted: Breitorget, inngang kr 50,-

Tirsdag 19. oktober kl. 20.00 i Kult. Kjelleren
Paneldebatt ”Hvem har rett til å få barn? Surrogati og sæd-donasjon”. Er det en menneskerett å få barn? I så fall, hvem har ansvar for å ivareta en slik rettighet? Vi inviterer til paneldebatt som reiser etiske spørsmål om rettigheter i kjølvannet av moderne reproduktiv teknologi.

Forsker Berge Solberg (NTNU) innleder om etisk-politiske aspekter ved sæd-, eggdonasjon og surrogati, etterfulgt av to korte kommentarer fra henholdsvis Surrogatiforeningen og varafylkesordfører i Rogaland, Ellen Marie Solheim (KrF). Stipendiat Ingvil Hellstrand leder debatten.

Torsdag 18. november kl 18.30 i Kult.Kafeen
Født sånn og blitt sånn: Har samfunnsvitere i sin alminnelighet, og kjønnsforskere i særdeleshet, noe å lære av biologiske forklaringer og teorier om kjønn? Har biologer noe å lære om samfunnsvitenskapens og kjønnsforskningens forklaringer og teorier om kjønn?

Det siste året har debatten rast i akademia og i offentligheten etter programmet Hjernevask, og Sølvberget i samarbeid med Universitetet i Stavanger med Nettverk for kjønnsforskning synes det er på sin plass med en nyansert og gjensidig interessert samtale om disse temaene, fri for medienes tabloidisering og forenkling. Innledere er Professor i kjønnsforsning Harriet Bjerrum Nielsen, UiO og Professor i biologi Reidunn Aalen UiO. Det åpnes for debatt.

Tirsdag 23. november kl. 20.00 i Kult. Kjelleren
Feministisk Filmkveld.

Faste aktiviteter
Onsdagslunsj: Nettverket spiser lunsj sammen hver onsdag kl 12 i våre lokaler i Kjølv Egelands hus. Ta med matpakken og kom innom!

Tverrfaglig forum for masterstudenter: Åpent for alle masterstudenter som skriver oppgave med et kjønnsperspektiv. Ta kontakt med Elise Malde for mer informasjon

Tverrfaglig veiledningsseminar: Seminaret skal stimulere til publisering av artikler, bøker og tekster med kjønnsperspektiv, og er rettet mot PhD-studenter og forskere på tvers av institutter ved UiS. Påmelding kreves, ta kontakt med Elise Malde dersom du er interessert.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol