Endring i hentefrist for reserverte bøker


Universitetsbiblioteket vil gjerne ha ned ventetiden på reserverte bøker. For å få til dette må vi innføre en kortere hentefrist.

Det er ofte lange ventelister på de mest populære av bibliotekets bøker, og de som venter trenger dem gjerne fortest mulig. For å møte dette behovet har vi bestemt oss for å korte ned hentefristen på reserverte bøker fra sju dager til fire dager. Dette betyr at når du får beskjed om at en bok du har bestilt venter på deg har du fire dager til å hente den. Dersom den ikke er hentet når fire dager er gått vil den gå videre til neste låner på ventelista, eller tilbake på hylla.

Vi vil ta hensyn hvis noen gir beskjed om at de ikke har mulighet til å hente boka innen fire dager, pga. sykdom eller lignende. Gi oss beskjed dersom du ikke har mulighet til å hente boka innen fristen.

Vi understreker at grunnen til denne innstrammingen er å gi våre lånere bedre service, gjennom å levere reserverte bøker raskere.

Denne endringen gjelder biblioteket på Ullandhaug. Biblioteket i Bjergsted vil ha samme hentefrist som før.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol