Overgang til Outlook 2007


I løpet av oktober 2010 bytter UiS e-post program til Microsoft Outlook 2007. I den forbindelse er det satt opp presentasjoner som holdes i september. Vi anbefaler alle ansatte å delta på en av disse presentasjonene for å bli orientert om brukergrensesnittet i Outlook 2007.

Det vil i etterkant bli satt opp egne Outlook 2007 kurs. Datoer for disse blir annonsert senere.

For mer informasjon se: www.uis.no/office2007


Sist oppdatert av Jon Bjelland (08.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol