Blir visepresident i ISA


Jens Kristian Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole ble på den sosiologiske verdenskongressen i juli valgt til visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme i Den internasjonale sosiologforeningen (ISA).

Jens Kristian Steen Jacobsen trer inn i vervet for perioden 2010-2014.

Hans viktigste oppgave vil være å organisere forskningskomiteens tematiske sesjoner på den neste sosiologiske verdenskongressen i Yokohama i juli 2014. Dette skal han gjøre sammen med professor Hasso Spode ved Freie Universität Berlin.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (02.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol