Følgegruppen for lærerutdanningsreformen på nett


Følgegruppen for lærerutdanningsreformen har opprettet en nettside der det vil bli lagt ut relevant informasjon i tilknytning til lærerutdanningsreformen. Her vil det publiseres nyheter og aktuelle dokumenter.

Lenke til Følgegruppens nettsider

- Nettstedet blir viktig for arbeidet vårt med å informere og skape dialog. Vårt mål er at lærerutdanningsinstitusjoner også skal få anledning til å lære av hverandre, sier leder av Følgegruppen, Elaine Munthe, som også er leder for Institutt for allmennlærerutdannning og spesialpedagogikk. Sekretariatet er lagt til Universitetet i Stavanger.

Følgegruppen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i januar 2010 for å følge innføringen i de nye grunnskolelærerutdanningene, og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

I løpet av høsten 2010 vil Følgegruppen avlegge et besøk hos alle landets lærerutdanningsinstitusjoner. Hensikten med disse besøkene er å skape en god dialog om institusjonenes erfaringer med oppstarten av de nye grunnskolelærerutdanningene. Mer informasjon om høstens besøk kommer på nettsidene.

Lenke til følgegruppen på Facebook
 


Sist oppdatert av (01.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no