Videre utrulling av SAP-portalen – nye kurs


Etter at så å si alle teknisk/administrativt ansatte tok i bruk SAP-portalen før sommeren, er turen nå kommet til hhv fagavdelingene ved Arkeologisk museum og instituttene/sentrene.

SAP-portalen er en elektronisk selvbetjeningsportal for ansatte. Via denne portalen skal alle ansatte på fast lønn registrere og sende reiseregning, se og vedlikeholde egne personopplysninger, registrere fravær, ta ut egen lønnsslipp m.v. Teknisk/administrativt ansatte registrerer dessuten arbeidstiden i SAP-portalen.

Målsettingen er at alle enheter skal ta systemet i bruk i løpet av 2010. Det er satt opp følgende utrullingsplan for høsten:

Arkeologisk museum: september
Det humanistiske fakultet: oktober
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: november
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: desember

I henhold til ovennevnte plan er det denne uken sendt ut invitasjoner til kurs i SAP-portalen, til ansatte ved Arkeolgisk museum. Disse kursene er også åpne for teknisk/administrativt ansatte som har begynt ved UiS etter at de siste kursene ble gjennomført i slutten av mai, samt teknisk/administrativt ansatte som ev gikk glipp av disse kursene.

Frist for påmelding er 3. september. Påmelding gjøres i Questback

For ytterligere informasjon om SAP-portalen vises til nettsidene for portalen.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (30.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol