Behandling for overvektige


Sliter du med overvekt og ønsker behandling? Da kan du søke om å være med på Stor og Sterk.

Stor og Sterk er et tilbud om behandling for overvektige i regi av Stavanger kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten, med støtte fra Rogaland Fylkeskommune.

Det tilbys et kurs som går over 20 uker, med fokus på endring til en aktiv livsstil med sunne matvaner. For å nå det målet legger vi opp til undervisning, bevisstgjøring og trening. Deltagerne får også mestringspsykologisk støtte i prosessen med å endre livsstil. Du vil møte et tverrfaglig team bestående av ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og idrettspedagoger. Kurset er gratis.

Møtetider:
Tirsdag 14-15: Bassengtrening
Onsdag 12-15: Undervisning til kl 14, variert trening 14 -15.
Fredag 14-15: Bassengtrening/utetrening

Hvem kan bli med, hvordan?
Innbyggere i Stavanger kommune, BMI over 35, inaktiv, selvhjulpen. Henvises fra lege, innen 16.09 for oppstart høst 2010.

Henvisningen sendes til:
Fysio- og ergoterapitjenesten
PB 8001
4068 Stavanger

Ved spørsmål:
Cecilie H. Sevild 51 50 80 14/91 55 04 87
cecilie.hagland.sevild@stavanger.kommune.no
 


Sist oppdatert av (26.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol