Johnnie Glad i internasjonalt tidsskrift


En vitenskapelig artikkel av førsteamanuensis dr. theol. Johnnie Glad er nylig publisert i International Journal of Mormon Studies (Volume 3, Spring 2010).

Dette er et europeisk internasjonalt fagtidsskrift som har til formål å publisere artikler og informasjon om aktuelle problemstillinger relatert til mormonismen.

Samtidig som artikkelen er trykt i vanlig hefteformat, er den også lagt ut på tidsskriftets hjemmeside.

Artikkelens tittel er: Poles Apart? A look at Mormon Doctrine in Light of Historic Christianity.

Dette er et tema som Glad foreleste over på forskerkonferansen i Torino sommeren 2009.
 


Sist oppdatert av (24.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol