Månedens alumn: Hadia Tajik


Som stortingskandidat og AP-politiker er Hadia Tajik mye i kontakt med mediene. Journalistutdanningen fra UiS har vært til god nytte i møte med pressen, mener hun.

Da Hadia Tajik gikk ut av videregående skole, var hun sikker på at det var politisk journalist og krimjournalist hun ville bli.

– Jeg ville fortelle de historiene som ikke ble fortalt. Ofte reproduseres de samme historiene i mediene. Som journalist ville jeg finne fram til de stemmene som ikke slapp til. Det var min lettere idealistiske grunn for å ville bli journalist. Politikk og krim var de områdene jeg var mest interessert i, sier hun.

I dag er hun medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Tajik var hovedtaler på semesteråpningen på UiS.

 

Utdanning og studentliv

Tajik har jobbet som journalistvikar i en rekke aviser, som Aftenposten, Dagbladet, VG og Stavanger Aftenblad. Hun begynte tidlig å engasjere seg i politikk, og meldte seg inn i Strand AUF i tenårene. I Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen er arbeidsområdet hennes hovedsakelig utdanning og studentliv. Fram til sesjonen til Stortinget starter 1. oktober, er det arbeid med statsbudsjettet og studietur som står på planen.

– I september reiser vi på studietur til Canada og USA for å bli bedre kjent med skolesystemene deres, fra grunnutdanningen og opp til høyere utdanning, sier Tajik.

 

Nyttig utdanning

Tajik har bachelor i journalistikk fra Høgskolen i Stavanger, nå UiS. Etter at hun var ferdig på UiS, reiste hun til England, og tok en master i menneskerettigheter ved Kingston University. I tillegg har hun 1. til 3. avdeling jus fra Universitetet i Oslo.

– Summen av utdanningene mine har vært nyttig i jobben min. Journalistutdanningen har gjort at jeg har fått en generell medieforståelse. Det påvirker måten jeg forbereder meg til intervjuer. Jeg vet hvilke sitater journalisten trenger. Noen ganger trenger journalisten et case.  Da kan jeg være med på å skaffe det. Jo mer en forbereder slikt for en journalist, jo lettere er det å få presse, sier Tajik.

Et case vil her si en person som har personlige erfaringer med det artikkelen handler om. Tajik får bruk for mastergraden i menneskerettigheter i arbeidet på Stortinget.

– Mastergraden min kommer godt med fordi menneskerettighetene er et viktig perspektiv å se det politiske arbeidet ifra. Jeg fullførte ikke jusstudiene. Det er likevel nyttig å ha studert jus siden vi tross alt vedtar lover i nasjonalforsamlingen, fortsetter hun.

 

Aktiv ungdomspolitiker

Tajik husker tiden på journalistikkutdanningen på UiS som fin.

– Jeg bodde allerede i Stavanger fra før da jeg begynte å studere. Det er større fare for at en er asosial når en allerede bor på stedet og har venner fra før. Jeg opplevde likevel Stavanger som en veldig studentvennlig by og UiS som en god utdanningsinstitusjon, sier hun.

Da Tajik begynte å studere, var hun aktiv ungdomspolitiker. Det første året deltok hun på skoledebatter på videregående skoler.

– Jeg kjente veldig på at jeg åpenbart ikke kunne være aktiv AUF-er og journalist i tillegg. I journalistikken har en objektivitetsidealet. Det er ikke en forestilling om at en kan være 100 prosent objektiv, men at objektivitet er noe en strekker seg mot. Derfor er det umulig å ha et aktivt politisk verv og være journalist.

 

Bygging av studentboliger

I dag er en av Tajiks kampsaker bygging av flere studentboliger.

– Vi ser et stort behov for bygging av studentboliger, ikke minst også i Stavanger. Det har blitt gitt penger til bygging av tusen nye studentboliger i Norge i året de siste fem årene. Regjeringen ønsker å videreføre dette, sier hun.

Hun er også opptatt av at det bør bli lettere for studenter å studere i utlandet.

– Jeg mener det er bra for næringslivet om flere tar utdanning i utlandet. Det er bra med arbeidstakere som mestrer andre kulturelle koder enn bare de norske. Det er en sak jeg er opptatt av å fronte framover, sier hun.

 


Sist oppdatert av (18.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Hadia Tajik
– Jeg opplevde Stavanger som en studentvennlig by, sier Hadia Tajik. Foto: Arbeiderpartiet
Om månedens alumn

Aktuell med: Hovedtaler på semesteråpningen på UiS.

Utdanning: Master i menneskerettigheter, bachelor i journalistikk og 1.-3 avdeling jus.