It's Learning workshop


UiS-IKT inviterer til workshop for It's Learning. Det er ikke satt opp et fast tema, men meningen er at deltakerne kan komme med aktuelle problemstillinger og prosjekter for å arbeide med disse.

Vi vil ta opp tema i plenum, men vil også ha mulighet til å gi individuell oppfølging.

Dato: 06.09.2010
Tid: 09.00 - 12.00 (pulje 1) eller 12.30 - 15.30 (pulje 2)
Sted: S-104 IT avdelingens kursrom (KK)

Påmelding: uis-ikt@uis.no (husk å fortelle hvilken pulje du vil delta i)


Sist oppdatert av Jon Bjelland (30.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol