Internasjonal workshop: Forskning på bærekraftig utvikling relatert til førskolepedagogikk


Institutt for førskolelærerutdanning vil det fra 16. -18. august bli avholdt en internasjonal workshop med tittelen Transnational dialogues in research in early childhood education for sustainability.

Det dreier seg altså om temaet bærekraftig utvikling relatert til barnehagepedagogikk, et høyst aktuelt og voksende felt. Inviterte deltakere vil komme fra New Zealand, Australia, Sverige og Norge. Hensikten er å utvikle kunnskap til støtte for førskolelærerutdanning og det pedagogiske arbeidet med små barn. I denne sammenheng vil ulike forskningsprosjekt bli presentert og diskutert.

Åpen workshop

Tirsdag 17. august kl 13:30-15:00 inviteres det til åpent forum som er åpent for alle interesserte. Bak forumet, som har tittelen ”A ´Down Under´ Perspective on Early childhood Education for Sustainable Development” står Julie Davis og Sue Elliot fra Australia og Glynne Mackey fra New Zealand. Forumet arrangeres i Arne Rettedals hus, rom 208.
 


Sist oppdatert av (13.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol