Utlysninger av nye EU-midler


De nye utlysningene i EUs 7. rammeprogram (7RP) favner de fleste fagområdene. – Det har aldri vært utlyst mer penger enn i år, så nå må fagmiljøene gripe sjansen, sier rådgiver Kyrre Aas i Fagenheten for EU-forskning ved UiS.

51 nye utlysninger i EUs 7. rammeprogram ble offentliggjort i slutten av juli. Utlysningene ligger på nettet hos EU-tjenesten Cordis.  

Det totale 7RP-budsjettet for 2011 lyder på 6,4 millarder Euro. Det er en stigning på 12 prosent i forhold til fjorårets utlysninger, og hele 30 prosent opp fra 2009.

Kurs i søknadsskriving
For å sikre bedre søknader fra UiS, arrangerer EU-fagenheten ved UiS kurs i søknadsskriving den 26. august. Kurset ledes av Mette Skraastad som har lang erfaring i søknadsskriving til EU og som er brukt av flere universitet i Norge og i andre land.

– Hun skal lære våre forskere å skrive gode søknader og fortelle hva som kreves for å nå opp. Hun vil gi tips og råd til hva man skal vektlegge, sier Kyrre Aas.

Sammen med leder for Fagenheten for EU-forskning ved UiS Troels Jacobsen er han en viktig støttespiller for fagmiljøenes arbeid for å få tak i EU-midler.

For mer informasjon om kurset og kurspåmelding se nettsidene til EU-fagenheten ved UiS.

Se også Forskningsrådets sak om utlysningene.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (11.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol