Nye nettsider for studenter


Nye nettsider for studenter er nå på plass under nettadressen student.uis.no. - De nye studentnettsidene har blant annet fått et nytt og tiltalende design, sier fungerende og kommende nettredaktør Hildegard Nortvedt.

- Den viktigste endringen har kanskje vært en kritisk gjennomgang og omstrukturering av innhold, samt forbedret funksjonalitet som gjør det lettere å fremheve ulik studentinformasjon, sier Hildegard Nortvedt, som overtar roret etter tidligere nettredaktør Ingeborg Dirdal fra 1. august.

Sammen med programmerer Daniel Langeland Gracia fra IT-avdelingen har Nortvedt vært ansvarlig for omleggingen av nettsidene for studenter, med god og nødvendig hjelp fra Enhet for studentservice og Strategi- og kommunikasjonsavdelingen.

Egen forside
- De gamle nettsidene for studenter har vært en liten verkebyll. Det har vært vanskelig å trekke frem og synliggjøre viktig informasjon, som for eksempel nye frister for studentbetaling og eksamensoppmelding, blant annet fordi studentsidene ikke hadde en skikkelig forside, sier Nortvedt.

- Navigasjonsmulighetene var også begrensede og derfor har det vært vanskelig å strukturere og presentere innhold på en god måte. Nå har studentsidene fått en skikkelig forside og dermed har UiS fått bedre muligheter til å nettkommunisere med studentene, sier hun.

Med en egen forside er det enklere å markedsføre ulike aktiviteter og tilbud til studentene, som for eksempel kurs og gjesteforelesninger. Det er også lagt til rette for en dypere menystruktur. Dette betyr at mer innhold kan publiseres, men på en ryddigere måte.

Digital Natives
- Den generasjonen studenter som er på UiS nå, og ikke minst de som begynner til høsten, er de såkalte Digital Natives. Dette er unge folk som har forholdt seg til digital teknologi og kommunikasjon i hele sin oppvekst, og som dermed forventer å finne nødvendig informasjon lett tilgjengelig gjennom god nettfunksjonalitet. Denne forventningen håper vi de nye studentsidene vil oppfylle, sier Nortvedt.

Hun håper også at forbedrede studentsider kan gjøre det lettere for ansatte å trekke opp linjene for hvilken informasjon som skal på studentsider og hvilken informasjon som skal legges på It's learning. Men hun understreker at dette er noe som må sees i sammenheng med arbeidet med en forvaltningsplan av universitetets nettsider, og at dette er et mer langsiktig og overordnet arbeid.

- Arbeidet med å forbedre innhold og nettfunksjonalitet på studentsidene foregår kontinuerlig. Blant annet skal det komme en engelsk utgave av studentsidene i løpet av høsten, sier Nortvedt, som ellers oppfordrer de av universitetets ansatte som publiserer møteinnkallinger og referater under Råd og utvalg på ansatt.uis.no, til å publisere den samme informasjonen også på studentsidene.

Gleder seg
Den nye nettredaktøren gleder seg til å ta fatt på flere utfordringer etter sommerferien. Hun synes det er hyggelig å kunne ønske nye og gamle studenter velkommen til semesterstart med studentsider som er flere hakk bedre.

- Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med å legge til rette for god forskningsformidling på nett, som også tar høyde for fagmiljøenes og deres samarbeidspartneres behov. Jeg synes også at arbeidet med å benytte sosiale medier for å kommunisere aktiviteten ved UiS, er spennende og viktig, sier Nortvedt.

De ansatte ved UiS oppfordres til å sjekke ut studentnettsidene og gjerne komme med innspill. Disse kan sendes til webmaster@uis.no.

Besøk student.uis.no!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (09.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nye studentsider til Universitetet i Stavanger
De nye studentsidene har fått nytt design, egen forside og bedre menystruktur.
Hildegard Nortvedt
UiS sin nye nettredaktør, Hildegard Nortvedt, synes det er hyggelig å kunne ønske studenter velkommen til semesterstart med studentsider som er flere hakk bedre.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER