Pengepotten fra EU øker


20. juli offentliggjøres utlysningene fra EUs 7. rammeprogram, med søknadsfrister utover høsten og vinteren. I årets utlysninger vil det ligge betydelig mer penger enn i fjorårets utlysningsrunde, og budsjettveksten vil fortsette fram til 2013.

Forskningsrådet vil legge ut pekere til utlysningene på sine nettsider. De enkelte utlysningstekstene vil bli offentliggjort på EU-tjenesten CORDIS.

Spørsmål knyttet til utlysningene som kommer kan rettes til EU- fagenheten ved UiS.

Les mer på www.forskningsradet.no og på nettsidene til CORDIS!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (08.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol