Endringer i HMS-håndboka


Håndboka for helse, miljø og sikkerhet ved UiS er revidert. Endringene gjelder blant annet ansvaret for strålevern, oppdateringer i organisasjonskart, studenters rettsstilling ved skader og ulykker, samt synsundersøkelse og kjøp av databriller.

Se oversikten over endringene i HMS- håndboka!

Håndboka er også tilgjengelig på intranett - der de nye endringene er lagt inn.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (02.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol