Endringer i HMS-håndboka


Håndboka for helse, miljø og sikkerhet ved UiS er revidert. Endringene gjelder blant annet ansvaret for strålevern, oppdateringer i organisasjonskart, studenters rettsstilling ved skader og ulykker, samt synsundersøkelse og kjøp av databriller.

Se oversikten over endringene i HMS- håndboka!

Håndboka er også tilgjengelig på intranett - der de nye endringene er lagt inn.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (02.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no