Ledelse og storulykkesrisiko


Ledelse og storulykkesrisiko er tema for et seminar som arrangeres av Petroleumstilsynet den 31. august i Stavanger Forum. Arrangementet skjer i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening og Universitetet i Stavanger.

Granskning av industrielle storulykker fokuserer i hovedsak på tekniske forhold og menneskelige feilhandlinger som årsaker til ulykker, og mindre til organisatoriske mangler og svakheter.

På dette seminaret vil internasjonale forskere i risiko- og sikkerhetsfaget belyse ulike aspekter av lederskap og storulykkesrisiko. Sentrale ledere i bransjen vil gi sine synspunkter på tema.

Målet er å gi innblikk i forskning og praksis om ledelse og storulykkesrisiko for å rette oppmerksomheten mot temaet som berører lederskap og organisatoriske forhold. Ledelse og storulykkesrisiko er en av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer for 2010.

Målgruppen for seminaret er ledere, beslutningstakere, forskere og tilsynsmyndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiver-organisasjoner i petroleumsvirksomheten.

Som følge av stor pågang er seminaret flyttet til Stavanger Forum. Dermed er det plass til ytterligere 100 deltakere.

Les mer om seminaret og påmelding her


Sist oppdatert av Silje Stangeland (25.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol