Living Lab-utvikling på UiS


Enhet for nettbasert opplæring (NettOp) ved UiS har fått midler til et utviklingssamarbeid med ledende læringslaber i Aalborg og Karlstad. Nå skal NettOp bli enda flinkere til brukerdrevet innovasjon.

Nylig fikk Enhet for nettbasert opplæring (NettOp) og professor Jan Frick ved Institutt for økonomi og ledelse 3,5 millioner kroner for å utvikle bedre metoder for brukerdrevet forskning og innovasjon. Midlene kom fra Nordforsk, som koordinerer og finansierer nordisk forskning.

Prosjektet som oversatt til norsk heter ”Living Labs-nettverk for brukerdrevet innovasjon i IKT-tjenester“, har som mål å generere kunnskap om hvordan man kan skape innovasjon innenfor tjenester, media og infrastruktur i living labs. Dette arbeidet bygger videre på det som gjøres i de tre universitetene: NettOp ved UiS, Universitetet i Karlstad og CNP ved Aalborg Universitet.

– Dette er en flott mulighet til å videreutvikle vår kompetanse på nyskaping innen IKT-tjenester, sier Mari Linn Larsen, koordinator for living lab-prosjektet og konsulent for NettOp.

Kreativt og eksperimentelt miljø
Sammen med sine næringslivspartnere skal de tre universitetsaktørene utvikle en metode som i større grad enn tidligere gir brukerne muligheten til å være samskapere i innovasjonssystemer, spesielt innenfor utviklingen av ny IKT-infrastruktur, tjenester og media.

– En living lab er et kreativt og eksperimentelt miljø hvor de involverte partene utvikler, lager prototyper, evaluerer og tester nye tjenester, produkter og systemer. Dette prosjektet vil fokusere på metodikk som systematisk knytter brukerne til utviklingsprosessen. For UiS vil det si fagstab og studenter, sier Mari Linn Larsen.

– Vi har alltid operert slik, men dette prosjektet gir oss støtte til å rendyrke denne metodikken, som for oss betyr en ytterligere profesjonalisering av NettOp som enhet. Vi skal med andre ord utvikle oss til å bli flinkere og bedre i stand til å løse utviklingsoppgaver innen e-læring for læringsmiljøene ved UiS, sier Atle Løkken, leder for NettOp.

NettOp har tidligere utviklet en nettbasert sykepleierutdanning. De er nå i ferd med å utvikle et dataspill for medikamentbehandling i tett samarbeid med fagstab og sykepleierstudenter.

Utvikler metodikk
Av de tre læringslabene er det spesielt Universitetet i Karlstad som er en tung aktør med mye erfaring i å lage nye IT-tjenester i tett samarbeid med bedrifter.

– Men det er slik at det mangler fortsatt en god del utvikling før vi kan si at vi har på plass en endelig og fullgod metode. En slik metode er viktig fordi god kontakt med ulike brukergrupper betyr at bedre ideer kommer på bordet og at det endelige resultatet blir bedre, sier Larsen.

Ved siden av å påpeke at dette prosjektet er et relevant og viktig bidrag til living lab-forskningen har Nordforsk notert den betydelige infrastrukturen som allerede er etablert. NettOp har gjort seg kjent med de andre to læringslabene gjennom E_CLIC-prosjektet som går ut på å utvikle nye tjenester basert på bredbåndstilgang i regionene.

Brukerstyrt innovasjon
I tillegg til de tre universitetene i Norge, Sverige og Danmark er også  Compare i Karlstad (sammenslutning av 100 IKT-bedrifter), Ipark i Stavanger og Greater Stavanger samt det danske IKT-nettverket ICTNORCOM med i prosjektet.

– Målet er at UiS skal være et levende miljø for brukerstyrt innovasjon og en mer integrert del av entreprenørskapvirksomheten i regionen. UiS blir med dette også bedre knyttet til virksomheter i regionen for øvrig. Living lab-prosjektet er et viktig verktøy som vil styrke entreprenørskapsundervisningen ved universitetet vårt, sier professor Jan Frick ved Institutt for økonomi og ledelse ved UiS.
Han er prosjektleder for Living Lab-prosjektet. Som leder av blant annet KISoLL (2006-2009) og E_CLIC (2007-2011) har han lang erfaring i å arbeide med nyskaping og entreprenørskapsutvikling mellom kommunale og private aktører.


 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Mari Linn Larsen på NettOp ved Universitetet i Stavanger.
KREATIV GRUPPE: Mari Linn Larsen og NettOp samarbeider tett med studenter og fagmiljø når de lager innhold til nye IKT-tjenester. Slik kommer bedre ideer på bordet og slik blir det endelige resultatet best mulig.
Living Lab-nettverk for brukerdrevet innovasjon

Prosjektleder: Professor Jan Frick ved UiS
Koordinator: Mari Linn Larsen, NettOp ved UiS
Representerte land: Norge, Sverige, Danmark
Støtte fra Nordforsk: 3 500 000 NOK
Periode: august 2010 og ut 2012