Utvidede åpningstider ved biblioteket


Universitetsbibliotekets avdeling på Ullandhaug ønsker en frisk start på det nye studieåret: Fra studiestart utvides åpningstidene hver morgen i ukedagene og på ettermiddagstid på fredager.

Bibliotekdirektør Espen Skjoldal sier at Universitetsbiblioteket har tatt henvendelser og innspill fra brukerne på alvor, fra høsten av  vil dørene på det største avdelingsbiblioteket åpne allerede klokken åtte på ukedagene. I tillegg stenger biblioteket klokken fem på fredags ettermiddag, mot halv fire tidligere.
- Dette blir en hyggelig utvidelse av tilbudet vårt for studentene, sier Skjoldal og legger til at han håper de nye åpningstidene blir flittig brukt og satt pris på hos bibliotekets brukere.

- Helt siden biblioteket ble bygd om på campus har vi opplevd en økning i lån av bøker, bruk av elektroniske ressurser og besøk i biblioteket. Etterhvert kom det innspill fra studenter, StOr og Læringsmiljøutvalget ved UiS med ønske om utvidet tilgang til biblioteket. Vi tok dette ad notam, en prosjektgruppe har sett på hvilke muligheter vi har for å utvide åpningstidene innenfor de eksisterende ressursene.  De ansatte var positive, og dermed åpner biblioteket til høsten med et styrket tilbud til studenter og ansatte, forklarer Skjoldal.

Videre legger bibliotekdirektøren til at han håper studentene får bedre utbytte av å bruke bibliotekets tjenester og at flere studenter vil legge turen dit. Biblioteket er betjent av bibliotekarer i hele åpningstiden. De veileder studenter og andre som trenger hjelp til å finne litteratur og å låne bøker.

- Når vi stenger dørene for kvelden er fortsatt universitetets lesesaler og grupperom åpne for studentene noen timer til. Bibliotekets elektroniske ressurser i form av fagdatabaser og er  døgnet rundt for alle studenter og ansatte med internett-tilkobling, opplyser Skjoldal.

Bibliotekets nye åpningstider (gjeldende fra mandag 16. august):

Mandag - torsdag   8 - 19
Fredag                   8 - 17
Lørdag                 10 - 14

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol