Strømstans Kitty Kiellands hus lørdag 3.7


Strømstans i KK-hus 3.juli fra kl 09.00 til kl. 16.00

  • IT-avdelingen skal oppgradere strømtilførselen til datarommet.
  • Arbeidet vil pågå lørdag 3. juli fra klokken 09.00 til 16.00
  • Strøm til Kitty Kiellandshus være avslått i tidsrommet arbeidet pågår.
  • Vi anmoder brukere i KK hus om å skru av datamaskinen når de går hjem fredag den 2.7

Kontakt Servicedesk 5183 1580, dersom du har spørsmål eller innsigelser.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (25.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol