Arkeolog Trond Løken blir pensjonist


– Det var kanskje regionens spennende fornminner som trakk deg vestover for 34 år siden. Her var det mye upløyd mark! At du valgte å arbeide for Arkeologisk museum og Rogaland har regionen tjent svært godt på i alle disse årene, sa fungerende direktør Arne Johan Nærøy i sin tale til Trond Løken under avslutningslunsjen.

–  Løken ble ansatt i 1976 og fikk være med i selve utformingsfasen til museet. På det tidspunktet var museet akkurat blitt skilt ut som egen selvstendig enhet fra Stavanger museum. Løken er en av de heldige som fikk være med i denne spennende prosessen. Bare tenk hvor mange veier som måtte diskuteres og velges før museet skapte sin egen identitet, sa Nærøy videre i sin tale. 

Trond Løken har hatt mange arbeidsoppgaver på museet. Han har arbeidet med samlinger, forvaltning, utgravinger, formidling og ledelse – det vil si de fleste oppgaver som museet innehar.

– Arkeologisk museum er svært stolte over innsatsen din gjennom alle disse årene. Vi kommer til å savne deg, og jeg vet jeg har alle sammen på museet med meg når jeg takker for 34 gode år, sa Nærøy i takt med svært mange nikkende hoder i salen.

– Du er en svært kunnskapsrik, etterrettelig og lojal kollega, sa arkeolog Åsa Dahlin Hauken i sin tale. – Jeg vil gjerne takke deg for to ting. Din uselviske innsats  - alltid til det beste for institusjonen, og ditt  uvurderlige bidrag for å digitalisere gjenstandsdatabasen på nettet. Det kommer dessuten til å bli rart å ikke ha deg her på museet - for meg har du alltid vært her, avsluttet Dahlin Hauken.

Forsand-prosjektet
I sin tale snakket Arne Johan Nærøy også om Løkens forskningsmessige innsats. – Navnet ditt er uløselig knyttet til fortidslandsbyen Landa på Forsand. Utgravingen som begynte som noen få rydningsrøyser og strukturer blir stående som en av de viktigste og største utgravingene i faghistorien, sa Nærøy.

Utgravingene på Landa varte i ti år. 80.000 kvadratmeter ble undersøkt, og det funnet spor etter 250 hus. Løken ledet utgravingene og pendlet mellom ryfylkebygda og hjemmet på Våland i Stavanger i over et tiår.

– Utgravingen fikk store konsekvenser for hvordan utgravinger ble foretatt. Dagens utgravinger med gravemaskin kan føres tilbake til Landa. Metoden var allerede mye brukt i Danmark, men var knapt kjent her til lands. I løpet av ti år utviklet de en ny metodikk, som etterhvert ble tatt i bruk i resten av landet. Utgravingen har også bidratt til en voldsom kunnskapsøkning i norsk arkeologi. Det er hele tiden blitt utført en solid innsamling og analyse av data som har gitt prosjektet høy kvalitet både nasjonalt og internasjonalt, sa Nærøy.

Tverrvitenskapelig holdning
– Jeg har hatt et veldig fint yrkesaktivt liv på Arkeologisk museum. Oppgavene har vært veldig varierte opp igjennom årene. Det har særlig vært spennende å få lov å være med på utgravingene på Forsand. Vi hadde stor tiltro til at vi kunne få til noe på Forsand, og det utviklet seg gradvis til et godt prosjekt. Det er veldig mange andre som også har bidratt i dette prosjektet, blant annet har botaniker Lisbeth Prøsch-Danielsen, arkeolog Olle Hemdorff og botaniker Sverre Bakkevig vært med fra prosjektets spede start, sa Løken.

– Jeg har alltid opplevd den tverrfaglige holdningen på museet som veldig positiv. Holdningen har vært at man skal arbeide sammen i fellesskap. Jeg husker denne erfaringen som en åpenbaring da jeg først flyttet hit.

Tilbake til østlandet
– Det var ikke vanskelig å si ja da den gang direktør Oddmund Møllerop spurte om jeg ville arbeide her. Det var ikke vanskelig å flytte fra Østlandet i det hele tatt, sa Trond Løken i sin avslutningstale.

Nå flytter han og kona Arnhild tilbake til Østlandet, nærmere bestemt Nesodden. Huset på Våland er allerede solgt.

– Klart det er vemodig å reise. Jeg kommer til å savne museet, alle mine kolleger og jobben min. Men jeg kommer da til å stikke innom av og til, sa Løken. Allerede i september kommer han tilbake for å være med i en dokumentarserie om den norske forhistorien, produsert av NRK. Program to i serien «Norske røtter» skal handle om jordbruk, og på Landa skal de vise og illustrere hvordan jordbruket med bofaste mennesker ble etablert i Norge - og da selvsagt med Løken som omviser.

Pensjonisten Løken vil derimot ikke gå arbeidsledig på Nesodden. Boken «The agricultural settlement at Forsandmoen, SW-Norway – from Bronze Age farm to Early Iron Age village» skal ferdigstilles. I boken analyserer han bygningene på Landa i et europeisk perspektiv og han går inn på byggeskikk og konstruksjoner i bronsealder og folkevandringstid.

 

 


 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
– Jeg har alltid opplevd den tverrfaglige holdningen på museet som veldig positiv, sa Trond Løken i sin avslutningstale.

Navnet Trond Løken er uløselig knyttet til fortidslandsbyen Landa på Forsand.

Allerede i september kommer Løken tilbake til Landa og Stavanger, da for å være med i en dokumentarserie om den norske forhistorien, produsert av NRK.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no