Anerkjent lingvist gjester UiS


Som en smakebit på at Språkforum vender tilbake med nytt program til høsten, arrangerer forumet et helt spesielt møte med den ledende lingvisten fra University of Georgia, William Kretzschmar, mandag 14. juni.

Mandag 14. juni klokken 10.15 til 12.00 på Hulda Garborgs hus rom O-101 vil lingvisten William Kretzschmar snakke om bruken av 80-20-regelen i studier av det engelske språket. Professor Merja Stenroos, som har invitert språkforskeren, omtaler Kretzschmar som en av de mest spennende og nytenkende lingvistene i verden.

– Han har gjerne ideer som snur om på det vi er vant til å tenke om språk og variasjon, forteller Stenroos.

Hun er leder for programområdet North Sea Language History og mener at foredraget er relevant for flere enn korpus-lingvistene.

Ordhyppighet
80-20-regelen er best kjent som Pareto-prinsippet som går ut på at 80 prosent av rikdommen eies av 20 prosent av befolkningen. Innenfor språkforskningen assosieres 80-20-regelen med at hyppigheten av ord i en tekst vil være omvendt proporsjonal med dets rang. Det vil si at det mest hyppige ordet i en tekst (som i det engelske språket vil være ”the”) er omtrent dobbelt så hyppig nevnt som det nest-hyppigst nevnte ordet, som igjen forekommer mer hyppig enn det tredje rangerte ordet, og så videre. I en tekst er det bare noen få ord som er brukt hyppig, og de fleste ordene vil bare bli brukt en eller to ganger.

Stort sett kan man si at bare 20 prosent av de forskjellige ordene som er brukt i en tekst vil utgjøre 80 prosent av teksten. Dette mønsteret kan virke motsigelsesfullt for de som er vant til å tenke på tekst som grammatikk – som et sett regler som beskriver mulige konstruksjoner – men det er et mønster som er karakteristisk for mange sider av fenomenet språk, og en forståelse av det kan ha viktige konsekvenser for måten vi beskriver og underviser i språk på.

Samarbeider om artikkel
William Kretzschmar har skrevet en rekke bøker, hvorav den siste boka er The Linguistics of Speech (Cambridge U Press, 2009). Han er også redaktør for the American Linguistic Atlas Project, som er det eldste og største nasjonale forskningsprosjektet som studerer hvordan mennesker snakket forskjellig i ulike deler av Nord-Amerika.

Kretzschmar skal holde ett av hovedinnleggene på Nordic Assosication of English studies konferansen i Oulu, Finland, og kommer derfra til Stavanger før han reiser videre til Nederland.

­– Det er helt spesielt å få ham hit. Årsaken er at jeg holder på å skrive en artikkel sammen med ham. Etter en del e-post-veksling blir det kjekt å snakke med ham, sier Stenroos.

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (11.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av William Kretzschmar
KREATIV FORSKER: Når den verdenskjente (for lingvistene vel og merke) lingvisten William Kretzschmar kommer til Universitetet i Stavanger vil han forklare hvordan man kan bruke 80-20-regelen i studiet og undervisningen av det engelske språket.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER