Konferanse om mobile medier for læring og formidling


Universitetet i Stavanger arrangerer konferansen Læring rett i lomma sammen med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer, Norgesuniversitetet og Uninett.

På konferansen deler blant andre Marianne Talbot, Director of Studies i filosofi ved Oxford, og Ben Hubbard, leder for webcast.berkeley, sine erfaringer. Talbot er Oxford-universitetets mest populære foreleser på iTunesU.

Læring rett i lomma
29.-30. september 2010, Forskningsparken i Oslo
Informasjon og påmelding: http://norgesuniversitetet.no/lomma/node/1

Gjennom NettOp, er UiS medarrangør for konferansen, og eventuelle spørsmål kan også rettes til leder for NettOp, Atle Løkken (atle.lokken@uis.no), 51 83 10 45.

UiS har en etablert tjeneste for podcasting i iTunesU, http://itunes.uis.no/, og http://podcast.uis.no/. Vår tjeneste i iTunesU har vært operativ siden september 2009, og vi har allerede passert 35.000 nedlastinger av filer, eller podcasts.

Store  muligheter
Podcast er i hovedsak opptak av lyd eller video som er spesielt egnet for bruk på mobile avspillere, som mobiltelefoner, iPods og MP3-spillere. Innholdet kan være hva som helst som lar seg formidle i disse formatene, og de pedagogiske mulighetene er store.

På konferansen presenterer Brynjar Foss erfaringer fra den nettbaserte sykepleierutdanning på UiS. For øvrig presenteres et rikt spekter av nasjonale og internasjonale erfaringer.

Podcast som begrep og fenomen, studentenes ønsker og behov, erfaringene fra de beste på feltet og fra forskningen, skissering av tekniske løsninger og praktisk gjennomføring er blant temaene.

I tillegg blir det diskusjon om hvordan slike løsninger best kan implementeres i UH-sektoren.

Se hele programmet her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (11.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol