UiS på språkkonferanse i Østerrike


Ann Elisabeth Laksfoss Hansen deltok i forrige uke på GULT-konferansen (Guidelines for University Language Testing) ved ECML (European Center for Modern Languages).

Konferansen fant sted i Graz, Østerrike 26. til 28-mai. Senteret er organisert under Europarådet, som har 47 medlemsland. Konferansen foregikk på fransk og engelsk og hadde deltakere fra 31 land, bl.a. Canada, Russland, Kypros, Andorra, Spania, Østerrike, Bosnia, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Latvia, Litauen, Estland, Finland, Sverige, Nederland, England og Irland.

Konferansen handlet om hvordan ekspertgruppen kan lage retningslinjer og forslag til hvordan en kan lage task-based testing av task-based teaching og særlig innen språkfag for spesifikk fagbruk (for eksempel for spansk for ingeniører, business english, fransk og spansk for reiseliv osv. Målet er å gi meningsfylte eksamensoppgaver med autentiske og realistiske oppgaver som gjør at kandidatene faktisk bruker sin kompetanse helhetlig og på en meningsfylt måte - ikke bare i løpet av kurset, men også under eksamen.

Konferansen inkluderte mange korte økter med gruppearbeid som gjorde alle deltakerne klar over hvor mange forskjellige måter det testes på per i dag. Det fremgikk også at det er mange skjær i sjøen før retningslinjene kan bli klare (målet er å bli ferdig i november 2010). Det ble også diskutert struktur og validitet. En utfordring blir å slippe tak i de fire grunnleggende ferdighetene og gjøre transparent evalueringsprosessen i forhold til helhetlig kompetanse - særlig hvis en legger opp til at deler av eksamen ikke er individuell men foregår i par eller grupper. Bevisstgjøring på om produktet og innholdet skal telle like mye- mer eller mindre enn selve språket - ble et annet diskusjonsemne.

Laksfoss Hansen, som var den eneste norske delegaten på konferansen, anbefaler slike konferanser og verksted for alle som er interessert i språk, sosial integrasjon, menneskerettigheter og minoriteter - dette er nemlig noen av hovedområdene for ECML. Mer informasjon kan fås på nettsiden http://www.ecml.at/

Graz er en sjarmerende historisk by i Østerrike. Fordelen med å være med på et slikt kurs er mange, og helt vesentlig er det å skape nettverk og sammenligne hvordan utfordringer løses i andre land. Utgiftene fullfinansieres gjennom Europarådet, så UiS blir ikke belastet økonomisk, selv om deltakerne får mye igjen både faglig og sosialt.

Ta gjerne kontakt med Ann Elisabeth Laksfoss Hansen, koordinator i Spansk, for mer informasjon.


Sist oppdatert av (09.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no