En innholdsrik konferanse


Årets fagreferentkonferanse, som ble arrangert 31. mai til 2. juni, var preget av gode foredrag og aktive diskusjoner med faglig utveksling på høyt nivå.

Stavanger viste seg fra sin vakreste side for de ca. 90 delegatene til årets fagreferentkonferanse, med strålende solskinn og lite typisk vestlandsvær. Radisson Blu Atlantic var konferansehotell. Delegatene ble mottatt i Kiellandsalen, hvor også en stor del av foredragene ble holdt.

            Konferansedeltagere i Kiellandsalen

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved UiO, holdt åpningsforedraget. Temaet hans var dannelse og intellektuell kvalitet, og han tok utgangspunkt i modernitetsbegrepet og modernitetens utvikling. Han ga en kulturkritisk samtidsdiagnose, og fremhevet en lang rekke ismer som er hindringer for demokrati og dannelse; religiøs og sekulær fundamentalisme, økonomisme (markedsfundamentalisme), narsissisme i offentligheten og snillisme i utdannelsessystemet.

Resten av konferansen var preget av bibliotekfaglige foredrag holdt av universitetsbibliotekarer fra de forskjellige universitetene, med enkelte innslag fra høyskolesektoren. Det var mange gode foredrag, og de aller fleste ble etterfulgt av spennende og engasjerte diskusjoner og innspill fra salen. Fagreferentens rolle i dag og framover og bibliotekenes undervisning i informasjonskompetanse var hovedtema. Foredragsholderne delte erfaringer og utfordringer fra sin virksomhet, og deltagerne kunne ta med seg hjem mange nyttige råd og tips.

Konferansen ble passende nok avsluttet med et foredrag fra en forsker ved UiS. Førsteamanuensis Terje Hillesund snakket om forskjellen på papirlesing og digital lesing. Han har i sin forskning fokusert på hva forskjellene i materielle forhold har å si for lesing på skjerm og papir. Får en tekst en ny presentasjon vil den endre karakter for leseren, en leser den på en ny måte. Undersøkelser viser at skjermlesing er diskontinuerlig lesing, det er psykologisk vanskelig å lese lenge og kontinuerlig på skjerm. Akademisk lesing er ofte sammenhengende i tid, men ellers diskontinuerlig. En hopper fram og tilbake i teksten og mellom flere tekster.

Sosiale aktiviteter på kveldstid inngår selvsagt på en konferanse. Mandag kveld fikk delegatene omvisning på Oljemuseet, og på tirsdag var det båttur til Utstein kloster med påfølgende festmiddag på Utstein Kloster Hotell.

            Bibliotekarer fra Universitetet i Agder på båttur

De fleste presentasjonene fra konferansen er lagt ut på konferansens nettside.

(Foto: Espen Skjoldal)


Sist oppdatert av John David Didriksen (10.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol