Vellykket UiS-initiativ om internasjonalisering


Den 3. og 4. juni arrangerte UiS det første nasjonale seminaret for internasjonalt opptak noensinne. UiS sitt initiativ blir startskuddet på et tettere samarbeid mellom de syv universitetenes internasjonale kontorer. I et sommerlig og solbadet Stavanger ble det to intensive dager spekket med gode presentasjoner og fruktbare diskusjonsrunder.

3. og 4. juni møttes 13 representanter fra samtlige norske universiteter til et seminar arrangert av UiS for å diskutere saker relatert til internasjonalt opptak og virksomhet. Arrangementet, som er organisert av internasjonalt opptakskontor ved UiS, blir et årlig møteforum hvor erfaringsutveksling og kompetanseheving står i fokus. Årets arrangement fokuserte på opptaksrutiner, sosial integrering, Kunnskapsdepartementets kvoteprogram, internasjonal rekruttering- og merkevarebygging samt utfordringer knyttet til falske dokumenter og andre former for utnytting av det norske utdanningssystemet.

Felles utfordringer
- Tiden for å arrangere et slikt seminar var overmoden. Utfordringene vi møter i vår arbeidsdag er stort sett de samme på samtlige universiteter, og erfaringsutveksling og dialog fører til kompetanseheving og bedre kvalitet på vårt arbeid, sier seniorkonsulent Hege Rosså.
Ettersom de norske universitetene arbeider ut ifra de samme konvensjonene og juridiske rammeverk, og har et bevisst fokus på å øke den internasjonale virksomheten, er det viktig å utveksle kompetansen som bygges opp lokalt. UiS sitt initiativ til å arrangere dette seminaret ble derfor tatt svært godt imot kolleger ved de andre norske universitetene. UDI og NOKUT beklaget at de ikke kunne stille, men var begeistret over UiS sitt tiltak om å arrangere seminaret.

Utnytting av utdanningssystemet
- De aller fleste av søkerne våre er hederlige søkere. Dessverre er det enkelte som ser sitt snitt til å utnytte vårt utdanningssystem, og benytter seg av falske dokumenter for å få oppholdstillatelse i Norge. Det er derfor viktig å øke kompetansen og bevisstheten om denne utfordringen, ifølge seniorkonsulent Hege Rosså.

Fred Sherling, som til daglig jobber med menneskehandel, dokumentforfalskninger og sosial dumping ved Rogaland Politidistrikt, holdt en meget bra presentasjon om utnytting av utdanningssystemet i form av menneskehandel og forfalskninger av dokumenter. Deretter holdt UiS-ansatte Joachim Kallevig en presentasjon om samme problemstiling sett fra utdanningssektorens ståsted. Dessverre er dette utfordringer som det norske utdanningssystemet må forholde seg til i en stadig mer globalisert verden, og det er derfor viktig å øke bevisstheten og kompetansen om falske dokumenter, menneskehandel og annen utnytting av utdanningssektoren.

 Attraktivitet på den akademiske markedsplassen
- For UiS er det viktig å være internasjonalt synlige, samt å øke kjennskapen om UiS nasjonalt så vel som internasjonalt. Synlighet og kjennskap er grunnpilarene for å tiltrekke seg de beste studentene på den globale, akademiske studiemarkedsplassen. Konkurransen om de beste søkerne er hard, og det er derfor svært viktig å ha et bevisst forhold til merkevarebygging og rekrutteringsarbeid, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Hildegard Nortvedt.
Anette Moen fra NTNU holdt en meget lærerik presentasjon om NTNUs rekrutteringsarbeid og merkevarebygging. Viktigheten av en bevisst merkevarebygging og rekruttering, og forskjellene på disse to elementene, ble understreket. Det ble poengtert at nasjonal og internasjonal rekruttering krever hver sin strategi, samtidig som man bygger utdanningsinstitusjonen som en merkevare. Konkurransen om de beste studentene er hard, og det er derfor viktig å styrke sin internasjonale attraktivitet.

Bedre dialog
- For å kunne styrke erfaringsutvekslingen, og å bedre kommunikasjonsflyten mellom universitetene, vil et råd med representanter fra Norges syv universiteter være svært nyttig. UiS sitt forslag ble tatt imot med begeistring, og den praktiske planleggingen av hvordan dette skal organiseres er allerede i gang, hevder seniorkonsulent Hege Rosså.

UiS fremmet forslag om å opprette et felles, nasjonalt råd, hvor hver utdanningsinstitusjon stiller med en representant som skal fungere som bindeledd mellom utdanningsinstitusjonene. En stor utfordring for utdanningssektoren er at all verifisering og saksbehandling gjøres lokalt, og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene er utilstrekkelig. Et slikt råd vil være et verktøy for å utveksle erfaringer og ideer mellom utdanningsinstitusjonene, og på denne måten gi en kollektiv kompetanseheving på strategisk, så vel som på saksbehandlingsnivå.
En synergieffekt av opprettelsen av rådet er bedre dialog med eksterne instanser som UD, UDI, Politiet og Kunnskapsdepartementet. En felles ytring fra utdanningsinstitusjonene vil bli mer kraftfull og tydelig når alle utdanningsinstitusjonene ytrer seg med en felles røst, og informasjon fra eksterne aktører kan lettere formidles til den enkelte utdanningsinstitusjonen.

Arrangement på rundgang
- Nå har UiS tatt de første skrittene på veien for et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Det var stor enighet om at arrangementet skal bli en årlig tilstelning, og skal arrangeres av universitetene på rundgang, ytrer en fornøyd seniorkonsulent Hege Rosså.
Staffettpinnen ble gitt videre, og vi får snart avklaring hvor neste års seminar vil bli avholdt. Frem til neste arrangement skal det tverrinstitusjonelle samarbeidet styrkes, og en bedre kommunikasjonsflyt mellom utdanningsinstitusjonene skal være på plass.

Av: Joachim Kallevig, ESS
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol