Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 10. juni 2010


Det holdes møte i styret for UiS torsdag 10. juni kl 09.00 på Måltidets hus.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 10. juni 2010

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Ledelsen

Presentasjon:
Omvisning i Cores laboratorier

Saksliste:
US 47/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 48/10: Godkjenning av møtebok 25. mars 2010

US 49/10: Styrets årsrapport – endelig årsregnskap 2009 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

US 50/10: Regnskapsrapport 1. tertial 2010 og årsprognose 2010 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 og 4

US 51/10: Balansert Omstilling for Utvikling (BOfU) (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 del 1
Vedlegg 2 del 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

US 52/10: Etablering av grunnskolelærerutdanninger (V)

Vedlegg

US 53/10: Mandat for og sammensetning av fakultetsstyrer, museumsstyret, instituttstyrer og senterstyrer. Stillingsbeskrivelse for dekaner, museumsdirektør, instituttledere og senterledere. Innstillingsutvalg
Vedlegg 1
Vedlegg 2: Alternativt forslag til vedtak i sak US 53/10 fra rektoratet

US 54/10: Revisjon av valgreglementet (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 55/10: Kunngjøring av åremålsstilling som universitetsdirektør (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 56/10: Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 57/10: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 58/10: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur og språk (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 59/10: Klage på vedtak om avskjed – unntatt offentlighet (V) (Offentlighetsloven §25)

US 60/10: Læringsmiljøprisen 2009-2010 – unntatt offentlighet (V) (Offentlighetsloven §26)

US 61/10: Samarbeid med Høgskolen Stord-Haugesund (V)
Vedlegg

US 62/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Guillermo R.C. Gorrin (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 63/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Oddny Judith Solheim (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 64/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Ida Buch-Iversen (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 65/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Jawad Raza (V)

Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 66/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Kristoffer Wigestrand Eriksen (V)

Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 67/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Stephen J.M. Sollid (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 68/10: Organisering av anskaffelsesprosessene ved UiS (V)
Vedlegg

US 69/10: Utgår

US 70/10: Utviklingen av forskningssentre ved UiS (O)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 71/10: Orientering om søkertall for UiS 2010 (O)
Vedlegg

US 72/10: Selskapenes årsmeldinger, strategiske vedtak mm (O)

Vedlegg 1-4
Vedlegg 5

US 73/10: Nytt studenthus (O)
Vedlegg

US 74/10: Fullmaktssaker (O)
Vedlegg

US 75/10: Orienteringssaker (O)
Vedlegg

Eventuelt


Sist oppdatert av (09.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no