Seminar om opptak og integrering av internasjonale studenter


Samtlige universitet i Norge er representert på seminaret om opptak og integrering av internasjonale studenter på Universitetet i Stavanger torsdag 3. og fredag 4. juni. Det er Enhet for studentservice ved UiS som arrangerer todagers-seminaret.

I tillegg til den positive utviklingen der universitetsmiljøene er blitt mer internasjonale, fører også økt opptak og økt søknadsmengde fra utlandet til at arbeidsmengden og utfordringene ved opptak av internasjonale studenter øker. Derfor har Enhet for studentservice ved UiS tatt initiativ til seminaret som samler de forskjellige internasjonale kontorene i universitetssektoren.

– Alle vi som jobber med opptak og integrering av internasjonale studenter, står overfor det samme regelverket og retningslinjene som vi må forholde oss til. Det er også disse felles utfordringene som er grunnen til at vi har invitert våre kolleger fra de andre universitetene til dette seminaret. Vi ønsker blant annet å få diskutert felles problemstillinger, sier Joachim Kallevig ved Enhet for studentservice på Universitetet i Stavanger.

Styrker kompetansen
Schengen-samarbeidet Norge har hatt med EU siden 2001, gjør at det blir stadig vanskeligere å komme seg inn i Europa på lovlig vis.

– Det er få dører inn til Europa og utdanningsveien er en av dem. De aller fleste som søker studieplass er hederlige, men vi møter også noen som utnytter utdanningssystemet for å få opphold gjennom for eksempel dokumentforfalskninger. Derfor ønsker vi å styrke vår kompetanse og våre rutiner på dette området, sier Kallevig.

På seminaret kommer blant annet Fred Scherling fra Stavanger Politikammer for å snakke om regelverk, dokumentforfalskning og generelt om utfordringer knyttet til opptak av internasjonale studenter.

Boligsituasjon og integrering er andre tema som seminaret tar opp. 
 
Les også om Enhet for studentservice sin undersøkelse tidligere i år.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (04.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol