Seminar om hvordan søke midler til utvikling av nordiske masterprogrammer


Fagmiljø som ønsker informasjon om Nordic Master Programme og hvordan man søker midler til utvikling av et slikt masterprogram, må sette av onsdag 9. juni 2010 fra klokken 10.00 til klokken 14.00. Da arrangerer Utdanningsavdelingen ved UiS et informasjonsseminar i Arne Rettedals hus på T-401.

På onsdagens seminar om Nordic Master Programme vil Utdanningsavdelingen informere om hvordan man som fagmiljø ved UiS kan søke om utviklingsmidler til å utvikle nordiske masterprogrammer. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) administrerer det felles nordiske masterprogrammet på vegne av Nordisk ministerråd, som deler ut midlene.

Seminaret i Arne Rettedals hus vil blant annet sørge for en rask gjennomgang av hvordan man søker, nøkkelord i utlysningen, kriterier, økonomi med mer. Det vil også være mulighet for å diskutere konkrete prosjektidéer. Utdanningsavdelingen stiller også opp for å bistå med selve søknadsskrivingen.

Da vi bestiller lunsj for deltakerne på seminaret, må vi be om påmelding til Shalini P. Føiland ved Utdanningsavdelingen. Send en e-post til shalini.p.froiland@uis.no innen 7. juni.

Mer om masteren
Det kan tildeles inntil 1 million danske kroner per prosjekt som har til hensikt å utvikle et nordisk masterprogram. Det er viktig å merke seg at midlene kun er til utvikling av programmet og ikke til drift.

Nordic Master Programme skal være et felles masterprogram som tilbys i samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner fra minimum tre nordiske land. Dette sikrer en bred utdanning som kan trekke på det beste som de nordiske universitetene har å tilby. Programmene skal være attraktive både for nordiske og ikke-nordiske studenter. Nordic Master Programme er ment å skulle lede fram til akademisk sterke programmer av høy kvalitet for å bidra til å styrke den nordiske høyere utdanningskonkurranseevne i et stadig mer globalisert utdanningsmarked.

Søknadsfristen for søknaden er onsdag 15. september 2010.

Se utlysningen i sin helhet.

Les mer om Nordic Master Programme på sidene til Senter for internasjonalisering av høgre utdanning.
 

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (04.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol