Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøene til å foreslå kandidater til priser.


Forskningsrådet deler årlig ut pris for fremragende forskning og pris for fremragende forskningsformidling. Forslag på kandidater må sendes innen 25. juni.

Prisen for fremragende forskning er på én million kroner og gis til forskere som holder meget høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Formidlingsprisen er på 250.000 kroner og gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt.

Hvem fortjener å få disse prisene i år?

Forskningsmiljøene inviteres nå til å foreslå kandidater. Forslaget må være fyldig begrunnet og dokumentert.

Forslag sendes i papirpost til Forskningsrådet innen 25. juni.

Begge prisene kan gis til én eller flere forskere. I fjor gikk prisen for fremragende forskning til professor Nils Petter Gleditsch ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO). Prisen for fremragende forskningsformidling gikk til paleontolog Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Vedtekter for forskningsprisen.

Vedtekter for formidlingsprisen.

 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (02.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no