Åpen fagdag høsten 2010


Som tidligere år blir Åpen fagdag også dette året lagt til siste onsdag i november, i år til onsdag 24. november. Ved de siste års arrangement har vi registrert ca 800-900 på forelesningene gjennom dagen.

Åpen fagdag er en betydelig arena for samfunnskontakt mellom UiS og regionen. I et vidt rekrutteringsperspektiv gir fagdagen god uttelling. Den fungerer som etterutdanning for regionens lærere. Kontakten med avgangselevenes lærere, både som undervisere og veiledere for potensielle søkere, er viktig.

Like viktig er det å dyrke kontakten med andre deler av det yrkesaktive Rogaland, ikke minst de delene av yrkeslivet hvor UiS gir grunnutdanning og dermed også kan bidra med etter- og videreutdanning.

Det er også ønskelig å markedsføre UiS overfor allmennheten generelt og peke på de fagfelt, forskningsområder og undervisningsområder en finner ved UiS.

Vi vil minne om at bidrag under Åpen fagdag kan registreres i Forskdok som formidling under rubrikken "Faglig foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse".

Vi håper at like mange faglig ansatte stiller opp i år som i fjor, det vil si ca 40 foredragsholdere.

For planleggingens del ber vi om tilbakemelding så snart som mulig og helst innen 15. juni til UiS Pluss ved Tonje I. Hansen, tonje.i.hansen@uis.no.

Egil Gabrielsen, prorektor
Komiteen for Åpen fagdag
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol