Streik i kommunal sektor varslet fra og med fredag 28.05.2010


Rettigheter for ansatte.

Det er varslet streik i den kommunale sektor som kan medføre stengte skoler og barnehager fra og med fredag.
Vi har fått bekreftet at det er ingen lovregel som regulerer foreldrenes rettigheter ved stengte skoler og barnehager.
Foreldre har ingen rett til fri, verken med eller uten lønn, ved fravær fra arbeidet grunnet manglende barnepass, når dette ikke skyldes sykdom.
Ansatte ved UiS bør likevel så langt mulig gis anledning til å avvikle feriedager eller ta ut avspasering dersom det blir nødvendig å være hjemme grunnet manglende barnepass.
Personaldirektøren


Sist oppdatert av (28.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol