Innføring av SAP-portalen


I løpet av uke 21 skal ytterligere cirka 150 teknisk og administrativt ansatte delta på kurs i SAP-portalen. Fra 1. juni tas arbeidstidsregistrering og elektroniske slipper i bruk via portalen.

Fra og med 1. juni skal samtlige teknisk og administrativt ansatte som har tatt i bruk SAP-portalen registrere arbeidstiden sin i portalen. Utgående fleksitidssaldo per 31. mai vil bli lagt inn i systemet per 1. juni. Det er derfor viktig at alle leverer det gamle fleksitidsskjemaet for mai til nærmeste leder for godkjenning så snart som mulig etter 31. mai. Skjemaene vil deretter bli samlet inn og saldo masseregistrert i systemet så snart som mulig.

I tillegg vil det fra 1. juni bli slutt på printing av lønns- og reiseslipper for alle som har tatt i bruk SAP-portalen. Fra og med denne datoen vil alle slipper måtte tas ut via portalen. Her vil du også finne tidligere lønnsslipper.
 

Les mer om  Ved å klikke på lenken finner du brukerdokumentasjon, opplysninger om pålogging og brukerstøtte.
 


Sist oppdatert av (26.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no