Kinesisk besøk i Bjergsted


En delegasjon fra Nanjing Arts Institute i Kina besøkte Institutt for musikk og dans (IMD) den 10.-16. mai, en gjenvisitt etter besøk i Nanjing for to år siden. Besøket markerte et ønske om fortsatt samarbeid og styrket kunnskapen om begge institusjonene.

Fra Nanjing deltok fem personer fra ledelsen og undervisningspersonale. Disse var institusjonens leder Prof. Jianping Zou, Prof. Jianyuan Wang, dekan ved Music College, Prof. Zhenxian Wang, Dekan ved Pop Music College, Yuegu Huang, dekan ved Summit College og Cen Huang fra klaverseksjonen. Sistnevnte er også vår internasjonale kontaktperson i forbindelse med samarbeidsavtalen.

Samarbeidet mellom Institutt for musikk og dans og Nanjing Arts Institute baserer seg på rekruttering av studenter over kvoteordningen. Denne ordningen er en finansieringsordning for studenter fra land i Sør og Øst, der disse får adgang til å studere ved en norsk utdanningsinstitusjon og mottar lånestøtte gjennom Lånekassen på linje med norske studenter.

Ordningen finansieres over Norads budsjett og har i praksis vært å regne som en form for bistand til utviklingsland ved å bidra til kapasitetsbygging i studentens hjemland. IMD bruker imidlertid rekrutteringen av kvotestudenter som en viktig del av rekruttering til masterprogrammet i utøvende musikk, da disse studentene holder jevt meget høy kunstnerisk kvalitet. Vår kontaktperson Cen Huang kom selv som kvotestudent til IMD for snart fem år siden, og trivdes godt i byen.

I løpet av besøket fikk delegasjonen møte fakultetets ledelse ved dekan Tor Hauken, samt en representant fra Internasjonale relasjoner og sentralnivået ved UiS, Bjarte Hoem. Det ble også gitt et grundig innblikk i studietilbud og øvrig faglig aktivitet ved IMD gjennom møte med studiekoordinatorer, og et populært innslag var observasjon og tilstedeværelse ved øvelser og prøver til operaprosjekt og jazzensembler.

IMD vil fortsette sitt samarbeid med Nanjing Arts Institute gjennom rekruttering av masterstudenter og vil gjerne se nærmere på eventuelt andre muligheter for samarbeid, eksempelvis utveksling og mesterklasser.


Sist oppdatert av (18.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av delegasjon fra Nanjing Arts Institute
Delegasjonen fra Nanjing Arts Institute sammen med instituttleder ved IMD, Jens T. Larsen

F.v.: President for Nanjing Arts Institute, Zou Jianping, og instituttleder ved IMD, Jens T. Larsen.
Nanjing Arts Institute

Nanjing Arts Institute er en stor kunstfaglig institusjon i østre Kina, ca. 3 timers kjøretur fra havnebyen Shanghai. Studiestedet har ca. 12 000 studenter, og mottar hvert år omkring 60 000 søknader innen kunstfagene. I tillegg til utøvende kunstfag tilbys også studier innen grafisk design og insdustridesign, medieproduksjon og billedkunst.