Liyanage gjesteforeleser på Intelligent Fields Summit


Jayantha Liyanage deltar som gjesteforeleser på konferansen ”2nd Annual Intelligent Fields Summit 2010”. Han vil forelese om endringsledelse og utvikling og bruk av komplekse, digitale systemer i olje- og gassvirksomhet.

Konferansen finner sted 24. til 26. mai, 2010 i Kuala Lumpur. Temaet er e-drift og integrerte operasjoner (IO) i olje- og gassektoren. IO knytter sammen offshoremiljøet og eksperter på land med dataforbindelser med høy hastighet.  Jayantha Liyanage vil fortelle om erfaringer med integrerte operasjoner i Norge. Liyanage er professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi og leder for Senter for industriell teknologi og driftsledelse (CIAM) ved UiS. Han vil lede en workshop med tittelen "Mapping the decision bases for development and deployment of intelligent oil fields from a Global perspective" under konferansen. Liyanage vil også holde foredraget "Managing change under accelerated conditions: Intelligent fields from Complex Socio-Technical systems perspective".

– Formålet med foredraget og workshopen er å formidle vår kompetanse på området. Jeg håper at deltakelsen kan bidra til at CIAM kan samarbeide mer med universiteter og næringsliv innenfor olje- og gassektoren i Asia, sier Liyanage.

Les mer om "2nd Annual Intelligent Fields Summit 2010" på engelsk.

 


Sist oppdatert av (19.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol