YGGDRASIL-forsker til Institutt for musikk og dans i 2011


I årets YGGDRASIL-tildeling til stipendiater og yngre forskere får 97 forskere mobilitetsstipend for å komme til Norge. Én av disse kommer til Institutt for musikk og dans i 2011.

Forskeren som kommer til Institutt for musikk og dans er Christophe de Bézenac fra Leeds College of Music. Han er invitert av Petter Frost Fadnes, førsteamanuensis i musikk ved IMD, og skal jobbe tett opp mot det nye forskningsprosjektet om jazz og identitet som har fått 11 millioner kr. i EU-midler. Prosjektet som heter Rhythm Changes, er et samarbeidsprosjekt mellom europeiske institusjoner for høyere musikkutdanning, og er Europas største jazzforskningsprosjekt.

Christophe de Bézenac vil være ved Institutt for musikk og dans i Bjergsted fra og med februar til og med juni 2011


Sist oppdatert av (12.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
YGGDRASIL-programmet

YGGDRASIL-programmet tilbyr mobilitetsstipend til stipendiater og yngre forskere i forbindelse med forskningsopphold i Norge. Programmet startet opp i 2009, skal bidra til å gjøre Norge attraktivt som forskningsland, og er dermed et viktig tilskudd blant ordninger som skal øke internasjonalisering av norsk forskning. Programmet er blitt en suksess, og i år fikk programmet totalt 231 søknader, mens 97 av disse ble innvilget.

Forskningsrådet om YGGDRASIL