Heder og ære til 25-års-jubilantene


Den 28. april hadde rektor og universitetsdirektør invitert til festmiddag og utdeling av erkjentlighetsgaver til Universitetets 25 års jubilanter. 17 jubilanter fra UiS, de tidligere høgskolene og Arkeologisk museum møtte. Festen ble holdt i Det Stavangerske Klubselskab. Feststemte jubilanter, god mat og ikke minst gode taler, bidro til at det ble en svært hyggelig og vellykket fest.

Rektor takket for den enkeltes innsats gjennom 25 år, og presiserte i sin tale betydningen av kvalitet; at UiS står for kvalitet, og at dette har vært, og er, mulig fordi våre ansatte, uansett posisjon, har arbeidet kvalitetsbevisst gjennom mange, mange år. Videre at vi er i en organisasjon i stadig endring, og med nye utfordringer og muligheter.
- Vi er derfor avhengig av et godt arbeidsmiljø og den enkeltes arbeidsinnsats, sa hun.

Aud-Rigmor Eltervåg takket for arrangementet på vegne av de ansatte. Som ansatt i en sammensatt organisasjon er det viktig å  bidra til å utvikle gode relasjoner og samarbeidsformer, og å bli kjent med hverandre. Dette, sa hun, er noe vi alle kan bidra med å få til.

Kari Søndenå fokuserte i sin tale på Kvinneuniversitetet UiS. Hun takket for en god arbeidsplass gjennom 25 år og spesielt for tiltak som har vært med på å fremme kvinners karriere. Hun nevnte spesielt barnehagen Krabat på 80-tallet og kvalifiseringsmidler i forskningssammenheng øremerket for kvinner som viktig tiltak for henne og hennes veg fra førskolelærer/øvingslærer, via metodikklærer, pedagogikklærer og til sin nåværende stilling som professor i sosialpedagogikk. Hun uttrykte takknemmelighet for at hun hadde fått denne muligheten til et langt og utfordrende arbeidsliv ved UiS.

Reidar Østerhaug uttrykte i sin tale at UiS er en arbeidsplass hvor vi blir lenge, og trives. Dessuten er det en spennende, og til tider, utfordrende plass å befinne seg. Men slik skal og må jo et universitet være; dynamisk og levende.

1. rekke til venstre:  Gunbjørg Dybvig, Kari Søndenå, Anna Songe-Møller,Åsa Dahlin Hauken,Anne Marie Saga, Aud-Rigmor Eltervåg, Gretha Westvik.
2. rekke fra venstre: Halfdan Hagen, Wenche Helland, Anne-Lise Rakkestad, Aslaug Mikkelsen, rektor, Anne Haugbråten, Anne Kirsten Albretsen, Ingrid Hustad.
3. rekke fra venstre: Jan Finjord, Olle Hemdorff, Reidar Østerhaug, Hjørdis Haaland, Ragnhild Helgeland.
Følgende var ikke til stede:  Terje Aven, Anne Jorunn Fuglestad, Sissel Svendsen og Thorvald Øgaard.
 


Sist oppdatert av (11.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol