Informasjon om mulig streik ved UiS


Fredag 30. april 2010 brøt arbeidstakerorganisasjonene lønnsforhandlingene med staten, og tariffoppgjøret gikk til mekling. Fristen for avslutning av meklingsarbeidet er satt til midnatt onsdag 26. mai 2009. En eventuell plassfratredelse kan dermed tidligst finne sted 27. mai 2010 kl. 00.00.

Organisasjonene skal varsle Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om hvilke virksomheter som er omfattet av plassoppsigelsene og det omtrentlige antall arbeidstakere som vil kunne bli tatt ut i streik.

Organisasjonene skal gi dette varselet senest 14 dager før plassfratredelse (streik) tidligst kan finne sted. FAD skal motta varsel om plassfratredelse fra organisasjonene senest 12. mai 2010 kl. 24.00.

Varsel om streik
Når FAD mottar varsel om plassfratredelse, vil varselet bli videreformidlet pr. e-post til UiS, via Kunnskapsdepartementet. Informasjonen vil så bli videreformidlet internt ved UiS.

Skulle UiS bli omfattet av varsel om plassfratredelse vil det bli utarbeidet en oversikt over hvilke navngitte personer/og eller funksjoner som bør unntas. Eventuelle søknader om unntak vil deretter bli sendt til FAD v/Arbeidsgiverpolitisk avdeling med kopi til Kunnskapsdepartementet innen 19. mai 2010 kl.12:00.

Mer informasjon
Personaldirektøren vil holde dere underrettet underveis. Se for øvrig FADs hjemmeside under Lønnsoppgjøret 2010.


Personaldirektøren
10.05.2010


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (10.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol