Feministisk tenkning: teori og praksis


Associate professor ved New School for social research, Alice Crary, holder gjesteforelesning om feminisme og moralfilosofi fredag 7. mai kl. 10-12 på rom E-354

Gjesteforelesningen tar utgangspunkt i Alice Crary sin bok Beyond Moral Judgment (Harvard University Press, 2007). Crary er opptatt av feministisk tenkning og forholdet mellom teori og praksis. Hun er særlig interessert i hvordan feministisk teori må møte praksisfeltet når det gjelder vold og seksuelle overgrep, og hvordan feministisk tenkning kan være en utfordring for etablerte diskurser om moral.  

Alice Crary er associate professor ved New School for Social Research, og har skrevet en rekke artikler (moralfilosofi, feminisme, språkfilosofi, litteratur og filosofi, etc.). Gjesteforelesningen "Feminist thought: theory and practice" finner sted 7. mai kl. 10.00-12.00 på rom E-354 i Kjølv Egelands hus

Crary holder også gjesteforelesningen "Literature and Animal Life" 7. mai kl. 14.00 på rom C-334 i Kjølv Egelands hus. Denne forelesningen tar utgangspunkt i hennes nåværende arbeide med bokprosjektet  Minding Our Fellow Creatures: Humans, Animals, Right and Wrong.

 


Sist oppdatert av (06.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol