Gjesteforelesning om bøker og dyr


Alice Crary fra New School for Social Research i New York holder gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger fredag 7. mai. Tittel på forelesningen er "Literature and Animal Life".

Ideen om at fortellinger og annen litteratur bidrar til vår forståelse av dyrs liv gjør seg nå gjeldende dyrestudier. Samtidig er det ofte slik at de som fremholder ideen mangler metodiske ressurser til å utvikle den. I sitt foredrag går Alice Crary nærmere inn på hvordan litteratur kan belyse aspekter ved dyreliv.

Forelesningen vil vare 45 minutter, etterfulgt av diskusjon. De som ønsker å få tilsendt sammendrag eller manuskriptet, kan ta kontakt med Cato Wittusen

Gjesteforelesningen finner sted fredag 7. mai, kl. 14.00, Kjølv Egelands hus, rom C-334


Sist oppdatert av Silje Stangeland (29.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol