Søkertallene 2010


I denne artikkelen finner du oversikter med alle søkertallene fakultetsvis. Se nederst i artikkelen for lenker.

Søkertallene til Universitetet i Stavanger er klare, både søknadene som går gjennom Samordna opptak (SO), Lokalt opptak og Internasjonalt opptak. Samlet sett har UiS aldri hatt flere søkere.

Universitetet i Stavanger har aldri har hatt flere søkere. Årets søkertall viser blant annet at de internasjonale studieprogrammene har en økt søkning på 35 prosent og at interessen for økonomi- og lærerutdanninger fortsetter å stige.

Søkertallene gjennom Lokalt opptak har en oppgang på 2 prosent og fortsetter den hyggelige trenden fra i fjor.

Tallene fra Samordna opptak viser at UiS har en nedgang på 6,6 prosent. Dette skyldes blant annet at UiS har rasjonalisert studieporteføljen de siste årene. I år tilbyr UiS totalt tre færre studier gjennom SO enn i fjor. Imidlertid har UiS 2,0 primærsøkere per studieplass.

Fortsatt internasjonal oppgang
Fjorårets store økning i søkningen til de internasjonale studieprogrammene fortsetter også i år; oppgangen fra i fjor er på 35 prosent. Den største fremgangen har den toårige masteren i Computer Science med en økning på 170 prosent fra i fjor.

Populære økonomiutdanninger
Bachelorutdanningene i Regnskap og revisjon og Økonomi og administrasjon øker med henholdsvis 13 prosent og 8 prosent. Den toårige masteren i Økonomi og administrasjon, som gir tittelen siviløkonom, øker også med 8 prosent.

– Studier innenfor økonomi gir mange jobbmuligheter i ulike sektorer. De er dermed brede og matnyttige utdanninger. Det betyr nok en del for studiesøkere som må regne med å forholde seg til et omskiftelig arbeidsliv, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Hildegard Nortvedt.

Hun tror også at flere studiesøkere har blitt oppmerksomme på at hele siviløkonomutdanningen kan tas ved UiS.

Strålende søkning til musikk og dans
Bachelorutdanningene i utøvende musikk (klassisk og jazz) har en formidabel søknadsøkning.

Tallene fra Lokalt opptak viser at jazz øker med utrolige 160 prosent og klassisk med 126 prosent. Den fireårige bachelorutdanningen i dans øker med 51 prosent og har 5,8 primærsøkere per studieplass.

Gledelige tall for skolen
Allmennlærerutdanningen erstattes i år med to fireårige grunnskolelærerutdanninger. Det har vært knyttet spenning til hvordan søkningen til de nye lærerutdanningene ville bli. Det er derfor gledelig å se at søkertallene til de to grunnskolelærerutdanningene øker med fem prosent sammenlignet med fjorårets allmennlærerutdanning.

Søkertallene til det nye femårige lektorprogrammet i humanistiske fag er også hyggelig lesning; 2,2 primærsøkere per studieplass.

Deltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse, øker med hele 59 prosent.

– Det har vært fokus på skole og utdanning i Norge og viktigheten av at flere velger å utdanne seg til lærer i både grunnskole og videregående skole. Derfor er det oppløftende at grunnskolelærerutdanningene har gode søkertall, og ikke minst at det nye lektorprogrammet i humanistiske fag har såpass mange søkere, sier Nortvedt.

Interesse for masterutdanninger
Teknisk-naturvitenskapelig fakultet tilbyr seks femårige sivilingeniørutdanninger. Fem av dem har økte søkertall, for eksempel øker det femårige masterprogrammet i Byutvikling og urban design med 45 prosent.

Men også flere av de toårige masterprogrammene med søknad gjennom Lokalt opptak har gode søkertall, blant annet øker de toårige masterstudiene i Environmental Technology og Helsevitenskap med henholdsvis 73 prosent og 60 prosent.

Nedenfor finner du noen viktige sammenstillinger av søkertallene til UiS for 2010:

 
De 10 mest søkte studiene ved UiS i det nasjonale opptaket (Samordna opptak) i 2010, rangert etter antall primærsøkere. (Antall studieplasser i parentes):

 Studium

Primærsøkere (studieplasser)

Prosentvis endring fra 2009

Totalt antall søknader

Bachelor i økonomi og administrasjon - SV

 467 (185)

 8 %

2088

Bachelor i sykepleie - SV

 416 (210)

 -13 %

1663

Bachelor i sosialt arbeid - SV

 223 (80)

 6 %

1235

Bachelor i sosiologi - SV

 204 (80)

Nytt i 2010

910

Bachelor i barnevern - SV

 195 (110)

 -15 %

1428

Bachelor førskolelærer - HF

 149 (110)

 -17 %

790

Bachelor i reiselivsledelse - SV

 146 (90)

 4 %

1070

Bachelor i regnskap og revisjon - SV

 140 (50)

 13 %

803

Grunnskolelærer (5.-10. trinn) - HF

 140 (55)

 Nytt i 2010

717

Bachelor i petroleumsteknologi -  TN

 139 (50)

 -3 %

752

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.

 

De 10 mest søkte studiene ved UiS i det lokale opptaket i 2010, rangert etter antall primærsøkere. (Antall studieplasser i parentes):

 Studium

Primærsøkere (studieplasser)

Prosentvis endring fra 2009

Totalt antall søknader

Master i økonomi og administrasjon - SV

 320 (50)

 8 %

423

Master i endringsledelse - SV

 215 (45)

 -1 %

504

Master i samfunns-sikkerhet - SV

 196 (45)

 -11 %

415

Master i konstruksjoner og materialer - TN

 141 (22)

 25 %

241

Bachelor førskole-
lærer (deltid) - HF

 127 (50)

 -1 %

137

Master i industriell økonomi - TN

 126 (25)

 -5 %

310

Praktisk pedagogisk utdanning (deltid) - HF

 116 (60)

 59 %

188

Bachelor i dans - HF

 115 (20)

 51 %

115

Bachelor i utøvende musikk, klassisk - HF

 113 (40*)

 126 %

119

Bachelor i utøvende musikk, jazz - HF

 109 (40*)

 160 %

122

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.
* Bachelor i utøvende musikk, klassisk og jazz, har til sammen 40 studieplasser.


Internasjonalt opptak ved UiS 2010. (Antall studieplasser i parentes):

Studium

Totalt antall søknader

 Prosentvis    endring fra 2009

MSc in Petroleum Engineering – TN

 1006 (15)

9 %

MSc in Offshore Technology – TN

 882 (30)

27 %

Norwegian Language and Culture (1 year programme) – HF

 839 (75)

24 %

MSc in Computer Science – TN

 779 (20)

170%

MSc in Environmental Technology– TN

 521 (10)

40 %

MSc in International Hotel and Tourism Leadership – SV

 465 (15)

56 %

MSc in Biological Chemistry – TN

 222 (10)

118 %

MSc in Petroleum Geoscience - TN

 216 (5)

Nytt i 2010

 


De 10 studiene med flest primærsøkere per disponibel studieplass i Samordna opptak ved UiS 2010.
(Antall studieplasser i parentes):

 Studium

 Primærsøkere per studieplass
(studieplasser)

 Prosentvis endring fra 2009

Primærsøkere

Årsstudium i kunst og håndverk - HF

5,3 (10)

 -13 %


53

Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon - SV

4,9 (20)

 -16 %

 
97

Bachelor i journalistikk - SV

4,6 (25)

 -10 %


115

5-årig master i industriell økonomi - TN

4,1 (20)

 19 %

 
82

Bachelor i regnskap og revisjon - SV

2,8 (50) 

 13 %

 

140

Master i byutvikling og urban design - TN

2,8 (15) 

 45 %

 

42

Bachelor i sosialt arbeid - SV

2,8 (80) 

 6 %

 

223

Bachelor i petroleumsteknologi - TN

2,8 (50)

 -3 %

 

139

5-årig master i petroleumsteknologi - TN

2,6 (45)

 5 %

 
119

5-årig master i offshoreteknologi - TN

 

2,6 (20)

 30 %


52

 

Samordna opptak - alle studier (219 kb)

Lokalt opptak - alle studier (79 kb)

Internasjonalt opptak - alle studier (253 kb)


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (30.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol