Utlysning av "Fri prosjektstøtte" NFR-midler.


Fri prosjektstøtte er en nasjonal konkurransearena for midler til grunnleggende forskningsprosjekter, der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Søknadsfrist 2. juni 2010.

Gjennom å finansiere forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet skal den frie prosjektstøtten bidra til faglig fornyelse og ny vitenskapelig erkjennelse innenfor alle fagområder. Dette er en åpen, nasjonal konkurranse om midler som skal gi intensiver til å utvikle kvalitet. Det er en målsetting for Forskningsrådet å kunne gi ektra ressurser til de aller beste forskningsprosjektene, uavhengig av om forskningen er teoretisk eller anvendelsesorientert, og uavhengig av om forskningstemaet eller forskningsfeltet faller innenfor eller utenfor prioriterte satsingsområder.

Søknader om midler til fri prosjektstøtte behandles innenfor en av nedenstående fagkomiteer; seks av disse er fag- og disiplinorientert, og én fagkomité mottar søknader innenfor feltet miljø- og utviklingsforskning.

Fagkomiteer/temautlysninger for søknader om fri prosjektstøtte:

Fri prosjektstøtte for biologi og biomedisin (FRIBIO)
Fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM)
Fri prosjektstøtte for klinisk medisin og folkehelse (FRIMED)
Fri prosjektstøtte for matematikk og naturvitenskap (FRINAT)
Fri prosjektstøtte for teknologi (FRITEK)
Fri prosjektstøtte for samfunnsvitenskap (FRISAM)
Fri prosjektstøtte for miljø- og utviklingsforskning (FRIMUF)

For mer informasjon klikk her.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (28.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol