Spørreundersøkelse om ferieopplevelser - del 2


Masterstudent Mirjam Haidler ved NHS ber deg igjen om å svare på en kort spørreundersøkelse, denne gangen gjelder det etter påskeferieopplevelsen din. Undersøkelsene er kort og du vil bruke ca, 5-12 minutt for å svare. Temaene er generelle og enkle å svare på. For english version please scroll further down.

Først og fremst vil jeg takke alle som har svart på min første spørreundersøkelse. Takk for at dere tar dere tid til dette!

Jeg vil nå igjen be deg om å svare på en kort spørreundersøkelse, denne gangen gjelder det etter påskeferieopplevelsen din. Undersøkelsene er kort og du vil bruke ca, 5-12 minutt for å svare. Temaene er generelle og enkle å svare på.

Mitt navn er Mirjam Haidler. Jeg er en masterstudent ved Universitetet i Stavanger, NHS in internasjonal hotell og reiselivsadministrasjon. Jeg gjennomfører forskning for min masteroppgave. Innholdet av forskningen vil være påvirkningene av ferieopplevelser på den reisendes stemning og velvære. Jeg inviterer deg til å delta ved å svare på den følgende undersøkelsen. Din deltakelse er veldig verdifull og nødvendig for mitt forskningsarbeid. Jeg vil sette stor pris på din hjelp.
Som i første undersøkelsen vil svaret ditt bli behandlet konfidensielt, og navnet ditt vil ikke vises i det ferdige arbeidet.
Skulle du ha spørsmål om undersøkelsen eller forskningsprosjektet eller ønske en kopi av arbeidet, vennligst ta kontakt med meg, Mirjam Brigitte Haidler: e-post: Mirjam.Haidler@gmx.at eller veilederen min, Dr. Linda Stromei tel: 51 83 21 41. Kontoret hennes er i Ellen og Axel Lunds hus, rom 221.

Din deltakelse er veldig verdifull og nødvendig for mitt forskningsprosjekt. Jeg vil sette stor pris på din hjelp.

Vennligst trykk på denne linken for å komme til spørreundersøkelsen:
http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=zsaysxmmxtr

 First of all, I would like to thank all respondents who answered my first survey. Thank you so much for your time. I kindly ask you again to complete one brief survey, but this time after your Easter travel experience.

The survey is short and should take from 5-12 minutes to complete. The topics are general and easy to answer.
My name is Mirjam Haidler and I am a master’s student at the University of Stavanger, NHS in international hotel and tourism management. I am conducting research for my master thesis. This is the post survey for my project. The content of my research is about the impact of travel experiences on people’s mood and well-being. You are asked to participate by completing the following survey. Your participation is valuable and necessary for the research project, and will be greatly appreciated.
Your answers will be kept confidential, and your name will not appear anywhere in the final report.
Should you have any questions about the survey or the research project or wish to have a copy, feel free to contact me, Mirjam Brigitte Haidler: email: Mirjam.Haidler@gmx.at or my supervisor, Dr. Linda Stromei at 51 83 21 41. Her office is in Ellen og Axel Lunds hus, room 221.
Your participation is valuable and necessary for the research project, and will be greatly appreciated.

Please make sure to answer all questions
Please click here to access the survey:
http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=zsaysxmaazt
 


Sist oppdatert av (28.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol