Orienteringsmøte om forskingsfond


30. april vil det arrangerast orienteringsmøte om planene for Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Møtet varer frå kl. 08.30 til 10.00 i Måltidets hus.  Styreleiar og fylkesordfører Tom Tvedt og sekretariatsleiar Jone Engelsvold vil halde innlegg.

Regionale forskingsfond er ei ny satsing frå 2010 som skal styrke utvikling og innovasjon på Vestlandet ved å stø opp under regionalt prioriterte forskingstema. Les meir om Regionalt Forskingsfond Vestlandet.

 

 


Sist oppdatert av (15.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol