Forskningsrådets trykkestøtte til bøker og artikler


Norges forskningsråd støtter vitenskapelige publikasjoner innenfor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområdene. Førstkommende søknadsfrist er 2. juni.

Norges forskningsråd ønsker å bidra til at humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning når ut til fag- og forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Forskningsrådet har internasjonalisering av norsk forskning som et prioritert område, og det er ønskelig å stimulere forskerne til i sterkere grad å publisere på et av de store verdensspråkene.

I de tilfellene hvor utgivelse ikke kan skje på kommersielle vilkår, vil Forskningsrådet kunne gi økonomisk tilskudd til førstegangsutgivelse av vitenskapelige publikasjoner innenfor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområdene. Det kan søkes om støtte til:

1. Trykkestøtte til bøker og artikler

2. Trykkestøtte til tidsskrifter

3. Støtte til oversettelse og språkvask

Søknaden skrives på Forskningsrådets elektroniske søknadsskjema tilknyttet utlysningen. Laveste søknadsbeløp er 15000 kroner.

Det lyses ut publiseringsmidler 3 ganger årlig.

Frister i 2010:

  • 17. februar for støtte til produksjon- dvs. trykking, oversettelse og språkvask av bøker.
  • 2. juni for støtte til nasjonale vitenskapelige tidsskrift.
  • 1. september for støtte til produksjon- dvs. trykking, oversettelse og språkvask av bøker.

Søker anbefales å følge med på Forskningsrådets utlysningssider for frister fra år til år.

Publiseringsstøtteordning for Open Accesss
Forskningsrådet har laget nye retningslinjer for publiseringsstøtteordning. De nye retningslinjene vil gjelde fra og med utlysningen for publiseringsstøtteordningen med søknadsfrist 2. juni 2010.

Les mer om den nye publiseringsstøtteordningen som inkluderer Open Access.
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (15.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol