Skjæveland trekker seg


Av helsemessige årsaker går Svein Skjæveland fra stillingen som leder av Institutt for petroleumsteknologi (IPT).

Skjæveland går tilbake til sin professorstilling ved instituttet. Dekan Per Arne Bjørkum har overtatt som instituttleder inntil videre.

Fakultetet vil lyse ut stillingen som instituttleder ved IPT så fort som mulig.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol